עמותת לשמה - לשילוב מתמודדים והעצמה בבריאות הנפש
תרומות
 

סיפורו אישי של מתמודד, יעקב טייכמאן